Open Source Geospatial Slovenija


Gozdarski inštitut Slovenije

Večna pot 2, 1000 Ljubljana

13. oktober 2022 ob 8.30 uri

Program dogodka

8.30  Uvodni pozdrav

8.40  Tim Sutton
Country User Groups: Leveling up your engagement in the Open Source GIS world
In this presentation, Tim will share the benefits and process of participating in the OSGeo and QGIS communities via a Country User Group.

9.00  Markus Neteler, Veronica Andreo and the GRASS GIS Development Team
GRASS GIS 8: from Desktop to Big Data Cubes
GRASS GIS is an established, all-in-one geospatial number cruncher with Python interface, graphical user interface and command line interface. The new major version 8 features a completely redesigned user interface that makes it smooth for users to interact with their data and version 8.2 adds an experimental single window layout with a familiar look-and-feel. GRASS GIS also interoperates with QGIS and R. There are Docker images and a growing number of Jupyter notebooks available for testing, too. GRASS GIS supports time series processing for vector, raster, and volume data as well as parallelization to speed up processing times. Furthermore, with the cloud-based actinia geoprocessing engine, GRASS GIS can be leveraged via a REST API and used for massive data.
Markus Neteler, PhD, is a cofounder of mundialis (https://www.mundialis.de/). After having spent 15 years as a researcher in Italy. His focus is on Earth Observation, GIS and cloud computing. Markus managed for two decades the GRASS GIS project, and he is a founding member of OSGeo and other organizations.

9.20  Raymond Nijssen
Setting up a local QGIS user group
Presentation about the process of setting up a local user group in The Netherlands. How we are organized, what we did, what we do and what we are planning to do. And of course time for questions, especially about setting up a user group in Slovenia!

9.40 Uroš Preložnik
Enostavna objava QGIS projektov v spletnem brskalniku in mobilni aplikaciji za delo na terenu
Prikazane bodo možnosti objave QGIS projektov na spletu s spletnim brskalnikom. QGIS strežnik zagotavlja enak prikaz podatkov kot v namizni aplikaciji. Poleg pregledovanja podatkov lahko nastavimo tudi možnost urejanja podatkov preko spletnega vmesnika, ter določimo uporabnike z različnimi nivoji pravic dostopa do sistema.
Za delo na terenu bo prikazan prevzem projekta v mobilno aplikacijo in uporaba brez internetne povezave.

10.00 Alen Mangafić
Orfeo Toolbox: težka artilerija za daljinsko zaznavanje
Orfeo ToolBox je odprtokodni projekt, ki ponuja velik nabor algoritmov za najsodobnejše obdelave podatkov daljinskega zaznavanja. Predstavljeni bodo projekt, filozofija projekta ter primeri uporabe.
Alen Mangafić je raziskovalec na Geodetskem inštitutu Slovenije. Ukvarja se s prostorskimi analizami in izdelavo algoritmov za obdelavo podatkov daljinskega zaznavanja.

10.20 Odmor

10.50 Nejc Vesel
Automatic field delineation with Sentinel-2 data
The field delineation produces boundaries of the agricultural parcels based on spatial, spectral and temporal properties of the satellite data. At Sinergise we have trained a convolutional model to perform this task on Sentinel-2 data, and open-sourced the process. In the presentation we will illustrate the whole process, and discuss what open-sourcing the repository, writing a blog post (instead of scientific publication), and presenting the process on webinar means for us.

11.10 Miha Kostevc
Deljenje gozdarskih podatkov iz podatkovnega skladišča preko Geoserverja

11.30 Jožef Štih
Prehod na proste in odprtokodne programe?
Kateri so glavni razlogi za prehod? Ali je prehod smiseln in kdaj? Na kaj moramo biti pozorni? Koga moramo vključiti zraven in kako?
Za odgovor na ta vprašanja bomo pogledali prednosti tako licenčnega kot odprtokodnega pristopa, nekaj bolj znanih primerov prehodov, ter vzrokov za uspeh ali neuspeh le teh. Predstavili bomo nekaj notranjih in zunanjih dejavnikov, ki pripomorejo k sprejetju odprtokodnih rešitev, ter pogledali vzorčni primer možnosti prehoda iz ArcGIS na QGIS.

11.50 Jure Bohanec
LIFE NarcIS – modul QGIS
V okviru projekta LIFE NarcIS razvijamo orodja za profesionalne naravovarstvenike. Modul QGIS predstavlja orodje za delo s podatki o naravi, podpornimi podatki ter podatki iz naravovarstva. Za pomoč pri delu profesionalnih naravovarstvenikov bomo v modulu QGIS pripravili zbirke podatkov, vtičnike, povezave s spletnim pregledovalnikom ter navodila, za uporabnike pa bomo organizirali izobraževanja iz okolja QGIS.

12.10 Tomaž Šturm
Ustanovitev OSGEO skupine v Sloveniji

12.40 Zaključek dogodka

Prijava na dogodek

Prijava na dogodek ni več mogoča zaradi zasedenosti kapacitet.

Hvala za raumevanje.


info@spatialmind.org

Made with Mobirise ‌

Free Offline Website Creator